Udlodning af byfest overskud

I flere år har byfesten i Øster Vedsted genereret et fint overskud, som er blevet sparet op – dette års byfest gav yderligere knap 11.000 kr. og det betyder, at vi er nået op på 66.370,38 kr.

Dette års byfest udvalg har besluttet, at det er blevet tid til, at give mulighed for, at en del af dette overskud skal udloddes til et eller flere gode initiativer eller projekter til gavn for byen eller en af byens foreninger.

Derfor er der mulighed for at søge om et beløb til et nyt projekt, initiativ eller et arrangement i byen. Det betyder, at det er muligt både at søge som en projekt gruppe med en god ide eller som forening som har en ide de drømmer om at føre ud i livet .

For dem som ønsker at indsende en ansøgning skal dette gøres inden d. ‪15/2-2020‬. Den sendes pr. E-mail til:

Maria Gullberg Lund

‪gullberglund@live.dk‬

‪Ansøgningen skal naturligvis indeholde en beskrivelse af, hvad beløbet, der søges om ønskes brugt til samt et budget for projektet/arrangementet og hvilke personer eller hvilken forening, der står bag initiativet og gennemførelsen af dette.‬

‪Efter ansøgningsfristen vil ansøgningerne blive gennemgået og det vil blive besluttet hvilken/hvilke projekter/initiativer, der kan udloddes en del af overskuddet til – alt efter hvilke beløb og antallet af ansøgninger, der modtages vil det blive vurderet – hvor mange og hvor store beløb, der kan gives til de enkelte. ‬

‪Vi ser frem til at modtage jeres ansøgninger😊‬

‪Med venlig hilsen‬

‪Byfest udvalget 2019‬