Øster Vedsted Beboer & grundejerforening

Bestyrelsen:

Formand
Poul Erik Jensen
Nør – eng 11
Tlf.: 26 29 67 60
Mail: pejribe@gmail.com
Kasserer
Jens Peter Juhl
Midtfenner
Mail: midtfenner@stofanet.dk
Sekretær
Lasse Munk
Østerfenner
Mail: lasse@munkebbesen.dk
Medlem
Thomas Hedemann
Østerfenner
Mail: hedemann44@hotmail.com
Medlem
Søren Meier
Nør – eng
Mail: soerenhayanna@gmail.com
Suppleant
Henrik Sønderskov
Revisor
Henning Kruse
Østerfenner
Revisor
Leif Frandsen
Nør – eng

Referat fra generalforsamling 2016 kan findes her