FDF

FDF Ø. Vedsted indkalder til Generalforsamling
Onsdag 7/3 2018 kl. 18.00 i Molyk på Degnestien

Referat her
Dagsorden mv. her

Overvejer I at lade jeres barn starte i FDF?

Kontakt formanden eller kredslederen – se kontaktinformation i bunden.

Formand
Niels Chr. Lausen
Tlf. 75 42 27 90
[email protected]
Kredsformand
Susanne Feddersen
Tlf. 20 23 84 69
[email protected]
Kasserer, fællesrådet
Vivian Wehner
Tlf. 60 63 05 23
Buskemarksvej 16
[email protected]
Bestyrelsesmedlem
Tina Rasmussen
Tlf. 75 42 18 83
[email protected]
Bestyrelsesmedlem
Flemming Vestergaard
Tlf. 20 87 09 77
[email protected]
Bestyrelsesmedlem
Rasmus H. Jensen
Tlf.: 61 40 76 74
Blokvej 2e