Kaskelotten

Kaskelotten – vuggestue & børnehave

Kaskelotten er en integreret institution med børnehave og vuggestue.
Vi har i mange år bestået af en børnehavedel og en vuggestuedel med en normering på omkring 90 børn, dvs. at der i perioder af året kan være mange børnehavebørn og færre vuggestue børn, og omvendt.

De 0-2 årige hedder Søstjernerne
De 3 årige hedder Rødspætterne
De 4 årige hedder Krabberne
De 5 årige hedder Hajerne

I vuggestuen:
Det vil i vuggestuen være mange små, så de har en afdeling for sig selv, hvor vi prøver at lave en fin overgang til børnehaven.
Personalet i vuggestuen vil primært være koncentreret om vuggestuebørn og følger ikke med i børnehaven.

Som udgangspunkt følger de voksne børnene de år, de går i børnehaven. Børnene flyttes i nye grupper april hvert år, når vi tager afsked med de store børn. Børnehaven vurderer hvilken gruppe, der passer bedst til barnet ud fra barnets behov
Børnehaven: Børnehaven er delt i 3 basisgrupper med fast tilknyttede voksne. Nogle aktiviteter foregår i basisgrupperne, bl.a. frugt, madpakker osv., andre aktiviteter foregår på tværs af grupperne. Vi holder meget af udeliv, derfor er basisgrupperne hver 3. uge i vores skovhytte, der hedder Skyttehuset.

Besøg vores hjemmeside her